Kategoriler
Hayat Yorum

Kutsal

Biri ne vakittir kutsalından bahseder, benim midem bulanır oldu. Dini istismar ederek toplulukları çok güzel galeyana getirebildiklerini fark ettiler. Boyuna kullanıyorlar. Sonra da “kutsalımıza saldırdılar,” lafı ağızlarından düşmüyor. Bahsettikleri dini ve kültürel öğeleri bireysel olarak dahi kutsal gördüklerini düşünmüyorum. Fakat benim argümanımın dayanak noktası bu değil. Benim argümanım şu: Kutsal diye bir şey yok.

Herkesin önem verdiği, laf değsin istemediği değerleri olabilir. Benim de var. Ama bu çokça bireysel bir istek. Toplumda sürdürülebilirliği yok. Çoğunluğun kutsalı tabu olunca, azınlığın yaşadığı her zaman için baskı oluyor. Şunun şurasında 70-80 yıl yaşamaya gelmişiz. Kendimizi olumlayamayacaksak ne anlamı kaldı yaşamanın?

Kategoriler
Model Düşünme

Peer Effects

Peer Effects, kişinin karar alma mekanizmasında çevresindekilerin önemini ortaya koyuyor. Modelin söylediği şey, basit şekilde şu:

 • N bireye sahip bir grup var.
 • Her bireyin kendine has bir eşiği var;
  • bu eşik x bireyi için Tx ise,
  • eğer Tx kişi aynı şeyi yaparsa, x kişisi de yapar.
 • Toplu eylem aşağıdaki şartlar sağlandığında daha olasıdır:
  • eşiğin düşük olması,
  • eşik değerlerindeki çeşitlilik.

Burda eşiğin düşük olması, tabii ki toplu eylemi bir nebze kolaylaştırır. Bunu yalnızca düşünerek söylemek de mümkün. Fakat modelin doğru olduğunu iddia ettiği ikinci madde, kolay kolay akla gelmeyecek bir parametre. Eşik değerlerindeki çeşitlilik nasıl olur da toplu eylemin gerçekleşmesini kolaylaştırabilir? Bakalım:

5 kişilik bir grup için, piyasaya yeni çıkan mor bir bereyi satın alma eylemini inceleyeceğiz. Bu incelememizi yaparken, her bireye birer sayı atayacağız; bu sayı, bireylerin eşik değerleri olacak. Yani bu sayı 2 ise, bireyin mor bere satın alması için gruptan en az 2 kişinin de satın almış olması gerekiyor. Sayı 0 ise, birey gruptan herhangi birinin bereyi alıp almamasını önemsemiyor; bereyi, sadece kendine yakıştığını düşünerek satın alıyor.

İlk örneğimizdeki bireylerin eşik değerleri sırasıyla: 0 – 1 – 2 – 2 – 2

Bireylerin ortalama eşik değeri: 1.4
(Değer ne kadar düşükse, bireyler bere almaya o kadar yatkındır.)

Eşik değeri 0 olan birey bereyi satın alıyor. Eşik 1’e yükseldi.
Eşik değeri 1 olan birey bereyi satın alıyor. Eşik 2’ye yükseldi.
Eşik değeri 2 olan bireyler bereyi satın alıyor. Toplu eylem gerçekleşti.

İkinci örneğimizdeki bireylerin eşik değerleri sırasıyla: 1 – 1 – 1 – 2 – 2

Bireylerin ortalama eşik değeri: 1.4

Grupta eşik değeri 0 olan birey bulunmadığı için kimse bereyi satın almıyor. Toplu eylem gerçekleşmedi.

Üçüncü örneğimizdeki bireylerin eşik değerleri sırasıyla: 0 – 1 – 2 – 3 – 4

Bireylerin ortalama eşik değeri: 2.5

Eşik değeri 0 olan birey bereyi satın alıyor. Eşik 1’e yükseldi.
Eşik değeri 1 olan birey bereyi satın alıyor. Eşik 2’ye yükseldi.
Eşik değeri 2 olan birey bereyi satın alıyor. Eşik 3’e yükseldi.
Eşik değeri 3 olan birey bereyi satın alıyor. Eşik 4’e yükseldi.
Eşik değeri 4 olan birey bereyi satın alıyor. Toplu eylem gerçekleşti.

Görüldüğü üzere, bireylerin ortalama eşik değeri daha yüksek olmasına rağmen üçüncü örnekte toplu eylem gerçekleşirken ikinci örnekte gerçekleşmedi. Eşik değerlerin farklılığı, bereyi aslında almak bile istemeyen (eşik değeri 4 olan) bireye bile bereyi satın aldırdı. Bu da gösteriyor ki, eşik değerlerin farklılığı, toplu eyleme geçişi sağlayan oldukça önemli bir etken.

%d blogcu bunu beğendi: